Cross.bg | 17.01.2020 14:32:00 | 111

Мобилизират се допълнителни средства за развитието на българските градове


Фонд на фондовете подписа Меморандум за разбирателство с Европейската инвестиционна банка и Фонд ФЛАГ, в партньорство с Българска консултантска организация Днес, 17 януари 2020 г., официално беше подписан Меморандум за разбирателство, чиято цел e създаване на Българска инвестиционна и координационна платформа за градско развитие. Тя ще установи механизъм за взаимодействие между страните във връзка с финансирането на разширени възможности за инфраструктура в България. Механизмът цели да гарантира координацията в усилията на страните при осигуряване на подкрепа за развитието на българските градове, както и да подобри ефективността на процеса по инвестирането на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Платформата ще осигури ресурс, който ще допълни вече наличната подкрепа за градско развитие, която Фонд на фондовете управлява, включваща 353.3 млн. лв. по ОПРР 2014-2020 и 66 млн. лева по ОПРР 2007-2013 (инициативата JESSICA).Като произтичаща стъпка от Меморандума се очаква още осигуряването на допълнителни средства от страна на ЕИБ, които ще подпомогнат българските общини, както и ще разширят обхвата на вече постигнатото с финансирането от Фонд на фондовете.При изпълнение на целите на инвестиционната и координационна платформа за градско развитие се предвижда Фонд ФЛАГ да продължи успешното партньорство с Българска консултантска организация, с която участват в управлението на два от фондовете за градско развитие, финансирани от Фонд на фондовете

Прочети цялата публикация