Mediapool.bg | 22.01.2020 14:33:26 | 176

Според съда кметът на Благоевград трябва да бъде отстранен


Избраният преди няколко месеца кмет на Благоевград Румен Томов е нарушил закона и трябва да бъде отстранен от поста. Това е постановил Административният съд - Благоевград по делото за прекратяването на правомощията на Томов, заведено от ГЕРБ и още няколко партии. Причината е казус с фирма на кмета. Съдия по делото е Димитър Узунов, който доби популярност като "човека на Бойко" в предишния състав на Висшия съдебен съвет. Заслуга за това имат записите, които дадоха повод за скандала "Яневагейт". Жалбата срещу Томов е подадена от бившия кмет на Благоевград Атанас Камбитов (ГЕРБ) пред общинската избирателна комисия (ОИК). Той иска прекратяване на правомощията на Томов, тъй като настоящият кмет не е предприел действия да заличи своя фирма в законовия срок (4 декември 2019 г.) и така е нарушил Закона за местното самоуправление и местната администрация. Общинската избирателна комисия обаче отказва да отстрани кмета и така казусът стигна до съда. В сряда от съда обявиха, че се отменя като незаконосъобразно решението на избирателната комисия, с което е отказано отстраняването на Томов. "Съдът изпраща преписката на Общинска избирателна комисия – Благоевград за ново произнасяне съобразно указанията на съда по тълкуването и прилагането на закона, дадени в постановения съдебен акт". А според указанията по тълкуването и прилагането на закона, Томов е нарушил Закона за местното самоуправление и местната администрация, тъй като в "едномесечен срок от обявяването на изборния резултат Томов, в качеството си на кмет, не е предприел действия по прекратяване на търговската си дейност чрез заличаване на ЕТ и не е уведомил писмено за това, както Председателя на ОбС-Благоевград, така и ОИК-Благоевград в указания срок до 04.12.2019 г.". Според съдията Димитър Узунов неизпълнението на което и да е от трите изисквания води до предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета. "Това налага отмяната на решението и връщане на преписката на административния орган. При новото произнасяне ОИК-Благоевград следва стриктно да приложи неблагоприятните последици на чл. 42, ал. 1, т. 5 във връзка с разпоредбата на чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА – предсрочно прекратяване пълномощията на Румен Томов, избран за кмет на община Благоевград, с излагане на ясни, конкретни и обосновани съображения, съобразявайки мотивите в настоящия съдебен акт", пише в съдебното решение. То може да се обжалва пред Върховния административен съд. До отстраняването на Томов може да се стигне заради фирмата ЕТ "Румен Томов - Алма-ЕМ". Към момента дейността ѝ вече е заличена, но проверка при разглеждането на казуса от избирателната комисия показала, че към 4 декември, няма внесено искане за заличаване на дружеството. На 18 декември кметът внася уведомление в ОИК, че фирмата вече не съществува. Проверка на Mediapool в търговския регистър показва, че Томов се е опитал да прехвърли проблемната фирма на сина си. Двамата са подписали договор за това на 25 ноември 2019 г. т. е. преди изтичането на крайния срок кметът да предприеме мерки да излезе от фирмите си. В последствие, на 11 декември, вече е внесено искане за заличаване на фирмата, което е вписано на 17 декември. Съдията по делото Димитър Узунов доби популярност като "човека на Бойко" в предишния състав на Висшия съдебен съвет. Заслуга за това имат записите, които дадоха повод за скандала "Яневагейт". В записите Узунов е наречен "човека на Бойко" от тогавашния председател на Софийския градски съд Владимира Янева. Тя споделя пред колежката си съдия Румяна Ченалова как Узунов е човекът на Борисов във ВСС, "с който комуникира и за всичко той му отговаря". Според съдийката именно Узунов е ходатайствал пред Борисов тя да не бъде "опраскана" заради аферата с разрешените незаконни специални разузнавателни средства "Червей". В предишния ВСС мнозинството около тогавашния главен прокурор Сотир Цацаров избра Узунов за представляващ член. Преди да стане част от съдебния съвет Узунов беше шеф на районния съд в Сандански. Той стана съдебен кадровик с протекцията на Яне Янев.

Прочети цялата публикация