frognews.bg Спорт | 16.02.2020 19:41:27 | 72

Нерегламентирана площадка за отпадъци край Силистра


В непосредствена близост до регламентирана площадка, стопанисвана от дружеството „Надин 22“ ЕООД има струпани големи количества отпадъци от пластмаса, хартия, опаковки и др., които са извън разрешената за тази дейност територия. Дружеството има издадено разрешение за дейности с отпадъци само за площ от 3 декара.

Прочети цялата публикация