Mediapool.bg | 17.02.2020 16:33:47 | 64

ВАС бе осъден да плати близо 1 млн. лв. обезщетение на фирма


Върховният административен съд (ВАС) е осъден да плати 939 107 лв. на белгийска фирма, която спечели пред Софийския апелативен съд дело за обезщетение за вреди, съобщи специализираният сайт lex.bg. Фирмата твърди, че в разрез с правото на ЕС Върховният съд е отказал да ѝ признае право на данъчен кредит. Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд.   ВАС обяви, че ще обжалва и твърди, че не е допуснато нарушение на правото на ЕС.   Делото за обезщетение е заведено от белгийската фирма "Бос Рентал”. През 2014 година Националната агенция за приходите (НАП) отказва да й приспадне данъчен кредит за отдаването под наем на едно строително скеле на германското дружество “Хермер“, което след това го е преотдало на българска фирма, която си е самоначислилa ДДС.   "Бос Рентал” обжалва пред Административен съд София-град (АССГ), който приема, че са налице предпоставки за признаване на право на данъчен кредит.   Белгийското дружество се занимава с отдаване на скелета под наем. То е регистрирано по ДДС в Белгия и България. Доставката на въпросното скеле е в Германия и затова "Бос Рентал” не е дължала начисляване на ДДС в България, смята първоинстанционният административен съд (АССГ).   АССГ се позовава и на решение на Съда на ЕС, според което, ако става дума за дълготраен актив на фирмата, то има право на незабавно приспадане на ДДС. Съдът казва, че НАП неправилно е отказала на белгийската фирма да упражни правото си на данъчен кредит.   НАП обжалва пред Върховния административен съд, който приема, че след като не е извършена последваща доставка под българския ДДС номер на "Бос Рентал", то е краен получател. Поради това съдът казва, че не е възникнало право на възстановяване на данъчен кредит.   ВАС приема, че с отдаването под наем на скелето на германската фирма веригата от доставки е прекъсната, защото по тази доставка не е начислен ДДС, а фактурите са под белгийския данъчен номер на "Бос Рентал”.   "Бос Рентал“ се чувства ощетена и твърди, че ВАС е погазил правото на ЕС и практиката на съда в Люксембург. Затова завежда дело за вреди срещу върховния съд. Настоява той да я обезщети със сумата на непризнатия данъчен кредит – 698 000 лв. и с лихвите по нея за четири години, които са 238 484,81 лв   Софийският градски съд отхвърля претенциите на дружеството, но то обжалва и казусът стига до Софийския апелативен съд. Той е особено критичен в решението си към твърдението на ВАС, че използването на белгийския данъчен номер при фактурирането на наемите на германското дружество е злоупотреба с право и е довело до това да не бъде платено ДДС нито в България, нито в Белгия.   "Този извод е необоснован, произволен, а заедно с това противоречи на правилата на Директивата за облагане с ДДС при доставка в друга страна членка“, завява САС.

Прочети цялата публикация