БНР | 18.03.2020 11:03:32 | 52

Забавяне на европейската инфлацията през февруари


През февруари 2020 година годишната инфлация в еврозоната се забави в резултат на спад на енергийните цени, показват окончателни данни на Евростат.

Индексът на потребителските цени (CPI) в еврозоната се повиши през февруари с 0,2% спрямо предходния месец, докато на годишна база се забави до 1,2% от 1,4% през януари.

Забавянето на февруарската инфлация е в резултат на спад на енергийните цени с 1,6% на месена  и с 0,3% на годишна база с оглед на драматичното поевтиняване на петрола. Цените на храните, алкохола и тютюневите изделия се повишиха за втори пореден месец с 2,1% на годишна база, докато инфлацията при цените на услугите се повиши до 1,6% от 1,5% през януари.

Основният индекс на потребителските цени (изключвайки волатилните цени на храните, тютюневите изделия и на енергията) се повиши през февруари с 0,4% спрямо януари, докато растежът на основната инфлация на годишна база се увеличи слабо до 1,2% от 1,1% месец по-рано. Трябва да се има предвид, че именно основният индекс на потребителските цени се следи внимателно от ЕЦБ като индикатор за текущото и бъдещото поведение на инфлацията в региона.

В рамките на целия Европейския съюз потребителската инфлация през февруари се повиши с 0,2% на месечна база, а на годишна база се забави до 1,6% от 1,7% през януари.

Най-ниска годишна инфлация беше отчетена в Италия (повишение с едва 0,2%), следвана от Гърция (с 0,4%) и Португалия (с 0,5%), докато най-висока инфлация през февруари беше отчетена в Унгария (ръст с 4,4%), Румъния (с 4,1%), Чехия (с 3,7%), България и Словакия (повишения на хармонизираната инфлация с 3,1%).

Според Евростат потребителската инфлация в България през февруари остана на нивото от януари, а растежът ѝ на годишна база пък се забави до 3,1% от 3,4% през януари, което отрежда на нашата държава четвърта позиция по отношение на растежа на годишната инфлацията в Европейския съюз.


Прочети цялата публикация