OFFNews Икономика | 25.03.2020 13:00:06 | 75

Лицензът на Еврофутбол е отнет временно


Лицензът на букмейкъра "Еврофутбол"ООД беше временно отнет от Държавната комисия по хазарта (ДКХ) за срок от три месеца. Това се случи на проведеното днес заседание на комисията.

То беше предшествано от открито писмо от Еврофутбол, в което се алармира, че днес ще бъде отнето разрешението им за упражяване на дейността и хиляди ще останат на улицата.

Дружеството има издадени лицензи за организиране на хазартни игри онлайн за залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, както и за организиране на хазартни игри за залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета.

В постановените решения ДКХ указва, че в тримесечен срок "Еврофутбол" ООД следва да предприеме действия за преустановяване на допуснатите нарушения. В случай, че в определения срок бъдат отстранени обстоятелствата, които са основание за налагане на принудителната административна мярка - временно отнемане на лиценз, дружеството може да продължи дейността си.

Обвиненията към "Еврофутбол" са за нарушение, което е аналогично като това, заради което тръгна кампанията срещу Националната лотария - че държавната такса е плащана върху 20% от печалбата, а не върху 15% от оборота. Това се отнася за период от пет години - от 18 декември 2014 година до 31 декември 2019 година.

Предполагаемите загуби за бюджета от това са над 300 милиона лева - 261 164 891,80 лева главница и 67 717 779,18 лева лихва за просрочия. Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред Административен съд-София град.

Пълното решение може да бъде видяно на сайта на ДКХ

Прочети цялата публикация