БНР | 26.03.2020 17:10:23 | 24

Асоциация "Българска книга" с отворено писмо до министрите на културата и финансите


Асоциация "Българска книга" (АБК) отправи отворено писмо до министрите на културата и финансите на Република България по повод кризата, причинена от коронавируса Covid-19, и начина, по който рефлектира върху културния сектор.

Българското книгоиздаване има спешна нужда от помощ! 

Издателите апелират към министъра на културата Боил Банов и министъра на финансите Владислав Горанов

1. Да бъде отпусната сумата за попълване на колекциите на обществените библиотеки в размер на 9 млн. лв.

2. Да бъде увеличен значително бюджетът на програмата на Министерството на културата за финансиране на проекти на библиотеките за закупуване на книги, както и да бъде премахнат ненужният формализъм при разглеждането и одобряването на проектите. 

3. Да бъде създадена специална програма за подпомагане на превода на качествена чуждестранна литература.

4. Да бъде отделен специален бюджет за подпомагане на издателствата за справяне с последиците от кризата, като се отчете значението на книгоиздаването за културното и духовното развитие на отделния човек и обществото като цяло.

"Периодите на криза се отразяват винаги изключително зле върху потреблението на културен продукт. Населението – стресирано от неизвестността – престава да отделя средства за книги, музика и др. и приходите към техните създатели намаляват драстично. ............

Липсата на приходи възпрепятства не само издаването на нови книги, но и покриването на текущи към момента задължения към печатници, изплащането на авторски права, заплати и хонорари на сътрудници. Поради спецификата на дейността издателствата имат малко постоянно наети кадри и не могат да се възползват от предвидената от правителството помощ за изплащане на заплати в размер на 60%. Издателствата работят основно със специалисти на свободна практика – преводачи, писатели, редактори, художници, дизайнери и др. Всички тези хора са самоосигуряващи се и разчитат на поръчки и съответно на хонорари за своя труд. А те от своя страна, идват от постъпленията от продажби."

Пълен текст на писмото можете да видите тук.

Прочети цялата публикация