24chasa | 26.03.2020 21:45:00 | 46

Съдилищата затворени и за адвокати, справки се правят само по телефон и електронно


Агенция по вписванията работи без промяна, нотариусите - дежурят В съдебните сгради в цялата страна не се допускат граждани, адвокати, вещи лица, преводачи, страни по дела, съдебни изпълнители, съдии по вписвания. Същото важи и за магистрати, съдебни служители и администратори, които не са дежурни. Ограничението е до края на извънредното положение

Прочети цялата публикация