Investor.bg | 31.03.2020 15:35:00 | 58

Оборот от над 2 млн. лв. мина по позицията на една компания на БФБ


80% от днешния оборот се дължеше на 18 сделки с книжата на „Холдинг Център“ АД на стойност 2,32 млн. лв.

Прочети цялата публикация