Cross.bg | 16.04.2020 12:42:00 | 71

12 търговски банки заявиха желание да предоставят безлихвени кредити на физически лица с прекъснати доходи поради пандемията от COVID-19


12 кредитни институции заявиха желание за участие в гаранционната програма на Българската банка за развитие за предоставяне на безлихвени кредити до 4 500 лева в помощ на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19 (служители в неплатен отпуск и самоосигуряващи се лица). Това са:• Алианц банк България • Банка ДСК • Инвестбанк • Интернешънъл Асет банк • ОББ • Общинска банка • ПИБ • Райфайзенк банк • Търговска банка Д • Уникредит Булбанк • ЦКБ • Юробанк България Българската банка за развитие и заявилите участие кредитни институции работят усилено (включително в празничните и почивни дни) по сключване на финансовите споразумения, както и за създаването на необходимата организация в клоновите мрежи на банките. Очакванията са съгласувателната процедура да бъде максимално съкратена, така че финансовият ресурс да достигне до пострадалите физически лица от пандемията в първите дни след Великденските празници.Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в помощ на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19, e приета с Решение на МС 257/14.04.2020 г. Тя е част от кризисните мерки на българското правителство в защита на самоосигуряващите се и наетите по трудово правоотношение лица в условия на извънредно положение

Прочети цялата публикация