OFFNews Икономика | 21.04.2020 10:59:28 | 108

4,5 млрд. лева за подпомагане на малкия и среден бизнес


"Правителството впряга ресурс от около 4,5 млрд. лева за подпомагане на малкия и средния бизнес, самонаетите лица и тези, които заради кризата са в неплатен отпуск и няма да могат да полагат труд", заяви финансовият министър Владислав Горанов на брифинг в Министерски съвет.

Той представи пакет от финансови мерки за справяне с икономическите последствия от пандемията от коронавируса, а те са разпределени в различни инструмента. 

Първата марка е свързана с програмата за безлихвените кредити, чрез Българска банка за развитие за хората, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията, обясни той.

Програмата е за подпомагане на засегнатите от икономическите последствия от пандемията физически лица. Те са от една страна хора, които са на трудов договор, но са пуснати в неплатен отпуск, а от друга - самоосигуряващите се лица, които са прекъснали дейност.

Хората, които ще се възползват от финансовия инструмент, трябва да имат отработени поне 5 работни дни през месец март, ако това е месецът, в който са пуснати в неплатен отпуск, добави Горанов.

Горанов подчерта, че самоосигуряващите се лица, които са прекратили дейността си или имат поне 20% спад в доходите си за първото тримесечие на 2020 година спрямо доходите си за първото тримесечие на предходната година, имат право да кандидатстват за безлихвени кредити до 4 500 лева.

Гратисният период за тези кредити е до 24 месеца, а срокът за издължаване е до 5 години.

Той обясни, че кредитите ще се издължават след изтичането на гратисния период на вноски, чийто размер ще се определи от търговските банки. Горанов добави, че за тези кредити не се дължат никакви такси и комисионни, както и има възможността от предсрочното погасяване без никакви щети за кредитополучателите.

Финансовият министър каза, че срокът на програмата за кандидатстване е до края на 2020 година.

Горанов изтъкна, че заявен интерес за отпускане на такъв тип помощ има от 12 банки партньори. Те са: Първа инвестиционна банка, Банка ДСК, Пощенска банка, Райфайзен банк, Обединена българска банка, Инвестбанк, Общинска банка, Централна кооперативна банка, Интернешънъл Асет Банк, Алианц банк – България, Уникредит Булбанк, Търговска банка Д.

В началото на миналата седмица правителството одобри програмата за безлихвени кредити за нуждаещи се по време на пандемията, която е с бюджет от 200 милиона лева и е разработена от Българската банка за развитие. Успоредно с нея се формира и финансов пакет от европейски средства от над 870 млн. лева, чрез който ще се подпомагат граждани и предприятия. Кабинетът прие и друго решение, с което се преразпределя приносът от Европейските структурни и инвестиционни фондове чрез прехвърляне на средства между оперативните програми 2014-2020 г. в подкрепа на мерки, целящи минимизиране на отрицателните последици от епидемичното разпространение на COVID-19. Към оперативните програми за развитие на човешките ресурси и конкурентоспособност се пренасочва и ресурс от други програми в размер на над 233 млн. лева. С тези пари ще се финансират схеми за временна заетост и ще се осигури оборотен капитал и ликвидност на малки и средни предприятия като временна мярка в отговор на кризата.

Вторият пакет от мерки е за осигуряване на ликвидност на малки и средни предприятия – необезпечени оборотни кредити до 300 000 лева, също управлявани от ББР през търговските банки. Очакваният портфейл кредити, който ще се получи по линия на този инструмент, може да достигне 2 милиарда лева, добави Горанов.

От думите му стана ясно, че критериите за допустимост са спад на оборота за първото тримесечие за 2020 година, спрямо същия период за миналата година.

Срокът за кандидатстване по тази програма също е до края на годината. Горанов прогнозира, че значителен брой предприятия ще могат да се възползват от финансовия инструмент.

През Европейския инвестиционен фонд с банки-партньори, сред които ОББ, Прокредит банк и Уникредит булбанк ще се отпускат кредити с максимален размер 3,6 милиона, предназначени за рефинансиране на задължения, възникнали преди не повече от 60 дни, отново през търговските банки и насочена към малки и средни големи предприятия, добави финансовият министър.

Той припомни, че през Фонда на фондовете могат да се отпускат  до 50 000 лева, предназначени основно за подпомагане на малки и средни предприятия, като там е възможен гратисен период и лихвена субсидия.

Горанов обясни, че инструментът вече работи и е достъпен, като може да се използва през ПИБ. Той допълни, че гратисният период е до 24 месеца с лихвени нива.

По думите му лихвите са значително под пазарните, като се работи и съвместно с Министерство на труда и социалната политика за превръщането на този инструмент в безлихвено кредитиране.

Информационни материали под формата на видеоклипове

Горанов обясни, че до дни ще се разработят видеоклипове, с които да се даде информация как физически лица и фирми могат да се възползват от финансовите инструменти за справяне с кризата.

Той отправи апел към медиите тези клипове да бъдат пускани в ефира им, за да улеснят гражданите и бизнеса, като подчерта, че медиите също са бизнес организации и това зависи от тяхната воля и решение.

Премиерът Бойко Борисов препоръча държавата да плати на медиите за излъчването на тези обяснителни материали. 

Относно влизането ни в чакалнята за еврозоната Горанов коментира, че предимствата за влизането в нея са повече от имагинерните подозрения. Това ще ни донесе стабилност на валутния борд, разясни финансовият министър.

Прочети цялата публикация