Fakti.bg | 23.04.2020 05:00:28 | 149

От А1 България за ФАКТИ: 5G се използва като инструмент в борбата срещу COVID-19


Вече неколкократно специалисти констатираха, че по време на кризи, се засилват личностните характеристики на всеки човек. Немалка част от българите традиционно имат склонност към конспиративни теории и истерични коментари по повод иначе съществени за развитието на обществото теми. Има пресни примери от последните години - Истанбулската конвенция, Стратегията за детето и т.н. Наблюдава се, че заформянето на вихрушките идва от едни и същи кръгове. Така се стигна до епидемията от коронавируса и всички съпътстващи подтеми. Една от тях е въвеждането на 5G технологията у нас. Нещо, на пръв поглед нямащо общо с актуалното предизвикателство пред което сме изправени. Според изненадващо голям кръг от хора обаче не така. Във Фейсбук например е създадена група Stop 5G Bulgaria, в която членуват 74 хиляди души. И тъй, като здравият разум е особено важен, особено във времена, в които обществото трябва да функционира като едно цяло, от ФАКТИ се свързахме с експерти по темата. Обърнахме се към мобилния оператор А1 България, за да получим отговори на важните въпроси около внедряването на 5G технологията в България. За да бъдат информирани хората и на базата на това да преценят на какво да вярват.

Какво е 5G и как работи? - Това е следващото поколение технология за мобилни мрежи при разработването, на която са използвани редица нови идеи и концепции. Тя може да предава информация много по-бързо в сравнение с предишното поколение - 4G, но освен това има и редица други предимства като по-висока надеждност, по-малка латентност, комуникация с по-голям брой устройства, по-ефективно и целенасочено разпределение на мрежовите ресурси спрямо специфичните нужди на клиентите. 5G се явява основата за внедряването и масовото предлагане на редица услуги като VR (виртуална реалност), AR (добавена реалност), Cloud Gaming (облачни игри) и ред други, както и на развитието на множество сфери в различни индустрии като здравеопазване (дистанционна диагностика и лечение), автомобилостроене (автономни коли), логистика и спедиция (проследяване на пратки и товари), роботизация и автоматизация на производствени процеси, дронове за наблюдение и много още.

5G използва радиочестотен спектър разпределен условно в три диапазона – ниски честоти (под 1GHz), средни честоти (1-6GHz) и високи честоти или милиметрови вълни (24-72GHz). Средните и особено високочестотните ленти имат много по-голяма ширина на честотната лента и съответно по-голям капацитет, но от друга страна по-късата дължина на вълните им означава, че техният диапазон на разпространение е по-малък (покриват по-малка площ). Тоест 5G може да предлага по-високи скорости, но с по-малко географско покритие на една базова станция. Първоначално 5G мрежата ще бъде развивана като надстройка на съществуващата мрежа от сайтове от предишните поколения. На по-късен етап, след появата на необходимост от допълнителен капацитет, ще започне инсталацията на така наречените „малки клетки“ (small cells), които оперират в по-високите честотни ленти, но с по-малка мощност. Заради тази по-ниска мощност и по-късата дължина на вълната, те ще покриват по-малки площи в сравнение с макро станциите.

С какво 5G е по-различна от 3G и 4G, че предизвика масова фиксация? - Светът става все по-динамичен, мобилен и дигитализиран, а данните, с които се борави – все повече. Съществуващите радиочестотни ленти, които са предоставени за ползване от операторите за съществуващите мобилни технологии като 4G, се претоварват, което води до затруднения в потреблението, особено когато много потребители се опитват да имат достъп до онлайн мобилни услуги едновременно. Сами виждате, че в момента всички ние работим, учим, информираме се и се забавляваме от нашите домове. Всичко това е възможно само и единствено заради нашите телекомуникационни мрежи. Представете си света без тях, например – какво щяхме да правим, ако пандемията от COVID-19 се беше случила през 2005 година? Без нашите мрежи светът в настоящия си вид трябва просто да спре.

Едно от предимствата на 5G е, че работи много добре с хиляди устройства едновременно. Това ще позволи по-масовото внедряване и разпространение на IoT (Интернет на нещата), от което ще се възползват както множество индустрии, така и частните потребители, за да направят домовете си „умни“ и улеснят ежедневието си. Виртуализирането на мрежите за споделяне на ресурси и оптимизиране на разходите за тях, също ще стане всеобхватно. 5G ще даде допълнителен капацитет, скорост, по-ниска латентност и още много ползи на бизнеса и крайния потребител. Тази нова технология е бъдещето на мобилните комуникации и вярваме, че тя ще допринесе за развитието на съществуващите отрасли на икономиката и ще създаде нови такива.

На фигурата отдолу са показани трите основни приложения на 5G - Enhanced Mobile Broadband (eMBB - високоскоростен мобилен широколентов достъп), Ultra Reliable Low Latency Communications (URLLC – супер надеждна и с малко времезакъснение комуникация), and Massive Machine Type Communications (mMTC – масивна комуникация между машини) и няколко конкретни примера за тези приложения.

Предполагам компанията е направила оценка на риска за здравето от тази технология. Какво показва тя? Има ли данни предишните системи за пренос на данни да са повлиявали здравето на хората? - Ние се доверяваме на авторитетни научни изследвания в сферата на телекомуникациите и медицината и ги ползваме за референция. Не са ни известни никакви данни за това 2G, 3G, 4G или която и да е наша система за пренос на данни да е дала отрицателен ефект върху здравето на хората. За сметка на това, тази година Международната комисия за предпазване от нейонизираща радиация (ICNIRP) публикува мащабно проучване на новата технология (5G). ICNIRP е независима комисия от експерти, която актуализира международните указания за безопасност при излагане на електромагнитно поле (ЕМП) от смартфони, мобилни устройства и мрежови антени. ICNIRP извърши широкообхватен преглед на седемгодишни изследвания, като установи, че няма доказателства за съществуващи рискове за здравето, свързани с използването на 5G мрежи.

Повече информация за проучването може да се намерите на английски език тук и тук.

Във Великобритания хора палят оборудване за 5G заради спекулации, че лъченията свалят имунитета и подпомагат разпространението на коронавирус. Как гледате на това? - Гледаме на случилото се във Великобритания с тревога и съжаление. В разгара на пандемията от COVID-19, дигиталният свят се оказва по-важен от всякога. Телекомуникационните мрежи позволяват на милиони хора да поддържат връзка с близките си, да продължат да работят от дома си, да останат информирани за случващото се, а и да намират нови начини за забавление у дома. Няма връзка между COVID-19 и 5G мрежите. Това са единствено слухове и фалшиви новини, които се разпространяват онлайн. За съжаление те предизвикаха и стигането до вандалски прояви, което накара както британските власти, така и Световната здравна организация да успокоят населението, че няма връзка между 5G и COVID-19

Единствената връзка между двете е, че 5G вече се използва като инструмент в борбата срещу COVID-19. В момента се използват 5G роботи в големите болници в Ухан, център на новата епидемия от коронавирус. Те работят в изолационни отделения, отделения за интензивно лечение, операционни зали, за да предоставят денонощна дезинфекция. 5G роботите помагаха на медицинския персонал да изпълнява задачи, включващи консултации и доставка на лекарства. В рамките на борбата с новия коронавирус отново в Китай работят 5G роботи, способни да разпознават симптоми на COVID-19 като висока температура сред големи групи от хора. Към това трябва да добавим и възможностите за телемедицина, които предлага 5G. Чрез нея лекари могат да преглеждат и следят показателите на пациенти дистанционно, без да се излагат на излишна опасност от заразяване.

У нас също се наблюдават засилващи се притеснения в една част от обществеността по повод технологията. На какво го отдавате? - COVID-19 пандемията ни постави в безпрецедентна ситуация, която създава благоприятна среда за разпространение на страхове и притеснения от всякакъв характер - особено по отношение на здравето. Може би затова от известно време насам в интернет пространството битуват най-различни конспиративни теории, свързани с 5G мрежите. А1 е технологична компания, чиято Група вече внедри новата технология в Австрия и планира да предложи възможностите на 5G и в България. Няма научни доказателства за вредно влияние върху човешкото здраве от 5G, а на технологията се гледат като на бъдещия двигател на дигитализацията и икономиката в света през следващото десетилетие.

На какъв етап е изграждането на 5G мрежа от А1 в България, кога се очаква да бъде въведена в експлоатация? - В момента няма работещи 5G мрежи в България. От 1 юли до 31 декември 2019 година А1 проведе тестове на 5G технологията в България. За целта компанията получи тестови честоти от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) и проведе серия изпитания на приложенията на технологията. 5G реално вече е била част от живота на гражданите на София, проведени са публични изпитания на новата технология и първоначалната обратна връзка от клиентите е повече от позитивна. Предвид настоящата икономическа ситуация е трудно да се каже кога точно ще стартира мрежата в България, но стратегията на A1 е насочена към развитие и внедряване на 5G. Но 5G не е само въпрос на базови станции. За да може новата мрежа да стане реалност, има редица други условия, които трябва да се изпълнят като придобиването на честоти, както и крайни устройства, които поддържат 5G. Когато се изпълнят тези условия и има достатъчно търсене от страна на потребителите за новата технология, А1 ще предприеме действия за пускане на своя 5G мрежа.

Спряно ли е някъде по света изграждането на мрежа за 5G технологията? - Всяка страна сама избира кога и при наличието на какви условия да стартира 5G. Влияние имат фактори като наличие на свободни честоти, наличие на достатъчно крайни устройства, които поддържат 5G, търсенето на 5G услуги от крайните потребители и най-вече бизнеса. Европейската комисия определели технологията по следния начин „5G ще играе ключова роля за бъдещото развитие на цифровата икономика и обществото на Европа. Тази технология ще бъде главен фактор за бъдещите цифрови услуги в основните области на живота на гражданите и важна основа за цифровите и зелените трансформации. Очаква се, че през 2025 г. приходите от 5G в световен мащаб ще възлизат на около 225 млрд. евро и поради това 5G е ключов фактор за конкурентоспособността на Европа на световния пазар“. Можем да споделим опита на друга компания от А1 Group – А1 Австрия. Компанията стартира своята 5G мрежа в страната в края на февруари с 350 базови станции, които се разпростират на територията на 129 общини в алпийската страна. В почти всички икономически развити държави в света тази технология вече е факт на пазара.

Целенасочена ли е атаката срещу 5G, която се наблюдава не само у нас, а и в други страни? Можем ли да говорим за вече традиционните хибридни атаки? - За съжаление, България не е изолиран случай по отношение пълзящите конспиративни теории. Не е в интерес на нито една страна целенасочено да атакува толкова полезна нова технология, затова е трудно да се говори за злонамереност и за станалите популярни в политическото говорене „хибридни атаки“. Ситуацията е трудна за всички и се наблюдава една несигурност, което неминуемо поражда страх към новото и непознатото, а 5G е нова технология. Вярваме че разумът и фактите рано или късно ще вземат превес и все по-голяма част от хората ще започнат да разбират технологията и да оценяват ползите на 5G.

Важни са подробностите по техническите въпроси. Ще се засегне ли по някакъв начин сигурността на данните и информацията ни с 5G? - Краткият отговор на този въпрос е „да“. Ще ги направи по-сигурни. 5G позволява т.нар. „Network slicing“ или разделянето на една мрежа на отделни части, които имат различни характеристики и всяка работи независимо, което осигурява нужната гъвкавост и сигурност на мрежата, например по-ниско времезакъснение за автономните автомобили и по-широки честотни ленти за стрийминга на видео. Тоест 5G ще позволява създаването на различни мрежи за различните нужди на потребителите. Това ще направи мрежите и по-сигурни.

Теоретично е възможно мобилна мрежа да бъде обект на хакерска атака. Това важи както за 3G и 4G, така и за 5G. Мобилните мрежи от пето поколение обаче използват по-добро криптиране на данните и по-добра система за верификация на потребителите, което ги прави по-сигурни от 4G.

Ще се наложи ли смяна на досегашните антени, респективно разполагане на по-голям брой антени? - Като първа стъпка с 5G ще бъдат оборудвани съществуващите станции. Тази надстройка ще включва добавяне на радио модули за 5G, както и нови антени. На по-късен етап на местата с висока концентрация на данни (например в търговските центрове, стадиони и др.) ще бъдат добавени така наречените „малки клетки“ (Small Cells). Тези клетки покриват по-малки площи в сравнение с макро станциите. Те имат многократно по-малка мощност в сравнение с макро станциите. Цялото оборудване, което ще ползваме, ще бъде одобрено и сертифицирано от съответните държавни органи, както се случва и досега за предишните поколения технологии. Поставянето на всяка базова станция е предварително съгласувано с институциите.

Мощността на новите антени ще бъде ли увеличена спрямо съществуващите? Честотата ще бъде ли по-висока и какво означава това? - Първоначално в България 5G се очаква да стартира в честотния диапазон 3,4-3,8GHz. Предимството на по-високата честота е по-широката честотна лента, която предлага и съответно по-големия ѝ капацитет. Същевременно обаче нейното разпространение и проникване ще бъде по-малко в сравнение с това при по-ниските честоти. 5G излъчванията не се различават като принцип на работа от използваните и в момента технологии 2G, 3G, 4G или домашния ви Wi-Fi. Например, трябва да имате предвид, че има домашни Wi-Fi рутери, които работят на 2,4 или 5 GHz. Както в България, така и по света има приети максимално допустими норми за радио излъчванията в населени места. Приетите норми в нашата страна са значително по-строги от нормите в страни от Западна Европа. За честотен обхват от 0,3 до 30 GHz пределно допустимите нива за напрегнатостта на електромагнитното поле е до 10 µW/cm 2 . За сравнение в Западна Европа тази норма варира между 400 - 900 µW/cm 2 .

В каква посока излъчват антените, които са разположени върху жилищни сгради? - Всяка антена се характеризира с диаграма на излъчване, която има две направления – хоризонтално и вертикално. Във вертикална посока ширината на ъгъла на разпространение е значително по-тесен от този в хоризонтална посока. За всяка базова станция се изготвя проект, в който се подават и параметрите на конкретната антена, която ще се използва. Пресмятат се и хигиенно-защитни зони, които са съобразени с регулативните норми за напрегнатост на електромагнитното поле. Спрямо тях се определят и конкретните параметри, с които ще излъчва базовата станция. Това означава, че посоката на излъчване на антените е предварително съгласувана, още на ниво проект, и одобрена от всички отговорни институции, така че да не надвишава допустимите норми.

Вашият мобилен телефон използва радиовълни, за да предава сигнали към цяла мрежа от базови станции. Мобилните устройства използват антените, които се намират на базовите станции, за да изпращат и получават информация. Всяка базова станция е част от Радио мрежата за достъп (Radio Access Network) и има няколко елемента:

 Радиоантена: тя е създадена, за да изпраща и получава радиовълни. Обикновено антените се поставят върху поддържаща конструкция, която се нарича мачта.

 Мачта: тя може да е много висока и самостоятелна конструкция, каквито по- често се използват извън градовете или по-малка, поставена на покрива на висока сграда, каквито се ползват в градовете. В случаите на високи и по- обемни конструкции на мачтите се казва кули.

 Оборудване: всяка базова станция се състои от радио и системни модули, които могат да се помещават в общ шкаф или да стоят самостоятелно, което е и масовият случай. Това представлява активната част на оборудването, а посредством пасивната (кабели и фидери) се осъществява връзката с антената.

 Базовите станции се управляват от Контролер (BSC, RNC): eдин контролер може да управлява определен краен брой базови станции, като същевременно прави връзката между Радио мрежата за достъп и Основната мрежа (Core Network). При 4G технологията базовите станции се свързват директно към Основната мрежа.

Това са основните елементи на една базова станция. Мобилната мрежа е изградена от много такива станции, а всяка от тях осигурява покритие на сигнала за обкръжаващата я зона. Зоната на това покритие се обуславя от ред условия, част от които вече споменахме, като мощността и честота на излъчване на базовата станция, функционалните характеристики на антената, но също и от средата, в която става разпространението (градска или извънградска), заобикалящата я инфраструктура и природни образувания, времевите сезони.

Ще бъдат ли по-опасни за здравето смартфоните, които работят с 5G технологията? - Зададен така, въпросът звучи сякаш и досегашните смартфони са опасни за здравето, но в същото време те са едно от нещата, които са постоянно в нас – без значение на каква възраст сме. Няма поводи за притеснения по отношение на здравето от мобилните технологии, когато те се използват разумно и спрямо установените правила.

Прочети цялата публикация