Cross.bg | 14.05.2020 09:23:01 | 76

Близо 12 500 търсещи работа лица са заявили услугата през Портала за е-услуги на ДАЕУ


 За периода на извънредното положение от 13 март до 13 май 2020 г. услугата за регистрация на търсещи работа лица е заявявана близо 12 500 пъти през Портала за достъп до електронни администартивни услуги- https://egov.bg, поддържан от Държавна агенция „Електронно управление“. Това е една от първите електронни административни услуги за граждани, разработена съвместно с Агенцията по заетостта, която е достъпна на Портала още на 18 март тази година. Услугата за освобождаване от винетни такси (за хора с увреждания) е заявена над 656 пъти, над 450 са заявките за месечни помощи за дете до завършване на средно образование, 240 са за еднократна помощ при раждане на дете, 221 са заявленията за отпускане на еднократна помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. Услугата за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси е заявена 184 пъти. Над 16 300 са заявените е-услуги от началото на 2020 г. през Портала на ДАЕУ. Там са достъпни над 450 електронни услуги, предоставяни от централни, областни и общински администрации.   

Прочети цялата публикация