БНР Стара Загора | 18.05.2020 14:26:26 | 20

Бъдещи педагози положиха успешно държавен практически изпит чрез симулативно обучение


При изключителни мерки за дезинфекция и сигурност в Педагогическия факултет на Тракийския университет днес се  проведе държавният практико-приложен изпит за студентите, изучаващи „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Начална училищна педагогика с чужд език“ и „Специална педагогика“. На него се явиха общо 50  студенти. Тази година изпитът e различен от традиционния и е съобразен с извънредната обстановка, свързана с разпространението на вируса COVID-19. Бъдещите педагози бяха изпитвани от комисията чрез симулативно обучение, с помощта на мултимедийна презентация и електронни учебници, в което са включени различни методи и уроци, съобщи деканът на факултета проф. Таня Борисова .

Студентите, възпрепятствани по уважителни причини, се явяват на държавния изпит онлайн чрез платформата, с която работи Тракийски електронен университет. Част от тях са и 4-курсници, които се включват от Англия, тъй като не са успяват да се приберат поради усложнената обстановка.


Прочети цялата публикация