БНР | 18.05.2020 15:18:01 | 91

Горанов: Държавната петролна компания ще контролира всички частни субекти с данъчни складове


Финансовият министър Владислава Гораново представи мотивите за решението на Министерския съвет за създаване на Държавна петролна компания.

"От години темата с цената на горивата на дребно е била предизвикателство пред нашето общество", посочи той и отбеляза:

"За периода от началото на годината борсовите цени на суровия петрол тип брент са намалели значително, като най-ниска цена е била с 57% под тази от началото на годината, достигайки $ 21,61 за барел. В същото време средната цена на освободените за потребление горива от данъчните складове в нашата страна е намаляла с около 27% за бензина с 25% за дизела".

По данни на Агенция митници и НАП, при търговията на дребно в бензиностанциите на големите вериги се е поддържала цена на дизелово гориво средно с около 30 ст. над средната продажна цена за страната на останалите бензиностанции и с около 55 ст. над средната цена на едро от данъчните складове. При бензина статистика е подобна, отбеляза Горанов, а именно - над 20 ст. спрямо останалите бензиностанции и с около 50 ст. по-висока цена при напускане на горивото на данъчните складове.

"Тази цена от близо 50 ст. между минималните и максималните цени ни провокира да търсим решение, как можем да направим пазарът, за който антимонополния орган твърди, че работи без проблем, още по-добър и по-гарантиран от страна на държавата".

Измененията в Закона за държавните резерви и военновременните запаси може да бъде обобщен в следната насока, посочи министър Горанов.

"91% от всички данъчни складове, които дават възможност за достъп до търговия на дребно чрез съхранение на горива в режим отложено плащане на акциз, са собственост на само 6 оператора, като един от тях притежава 78,3% от вместимостите на данъчните складове".

"Невъзможността, или ограниченията при това всеки свободно да може да внася или да търгува с горива под режим отложено плащане на акциз, което може да става само през данъчен склад, провокира у нас идеята съхраняването на държавните резерви да бъде прехвърлено като отговорност на държавното предприятие - Държавна петролна компания (ДПК)", посочи Горанов.

Според него ДПК ще получи от Държавния резерв всички активи и дейности с които е ангажиран той по отношение на управлението на държавните резерви за военно временни запаси за нефт и нефтопродукти, както и запасите, които се формират в ангажимент по линия на европейското законодателство.

ДПК ще получи и контрол върху спазването от страна на частните субекти до колко те изпълняват своите ангажименти също да съхраняват резерви, подчерта финансовият министър.

"ДПК ще може да оперира вместимостите, с които в момента резервът разполага, като лицензирани данъчни складове с всичките изисквания, които Закона за акциите и данъчни складове налага пред тези оператори, в т.ч. ще доизгражда, ако се налага такива, до нормализиране на пазара, според нашите разбирания, за да се гарантира, че всеки един търговец на горива им достъп до лицензирани складови бази с режим отложено плащане на акциз", каза Горанов..

Това ще увеличи възможността за конкуренция, смята финансовият министър.

Според него темата за бензиностанциите е вторична за този законопроект.

Той обясни, че искат да създадат допълнителна конкуренция и да са сигурни, че участвайки на този пазар, държавата може да покаже действителната цена, при минимални надценки, на която могат да бъдат продавани горивата на територията на България.

Упрекът, че това е непазарно действие – пазарът ще реши, защото търговията с горива по начина, по който се регулира, е напълно свободно, уточни Горанов.

Ако тези държавните бензиностанции ценообразуват разумно могат да покажат или равна на останалите цена, или по-добра. Фактът, че има бензиностанции, които могат да продават на 50-60 стотинки по-ниска цена, ни провокира, заяви още Горанов.

От думите му се разбра, че първоначално държавните бензиностанции ще са 100 на брой. Те ще бъдат изградени в населени места, където големите вериги не изграждат обекти и на първокласните пътища и магистрали.


Прочети цялата публикация