Cross.bg | 21.05.2020 14:00:01 | 50

Глобиха Топлофикация - Русе за изпускане на вредни емисии във въздуха


Глоба от 25 хиляди лева наложи екоинспекцията на „Топлофикация Русе“. Причината за санкцията е изпускане на вредни емисии във въздуха от два парогенератора през миналото лято. При проверката екоинспекторите са установили, че количествата прах в атмосферата са били над допустими норми. Измерването е направено от мониторинговата система на Топлофикация. Тя мери изпусканите в атмосферата вещества на всеки 30 минути. Христо Милков - началник на отдел - РИОСВ-Русе: Основно замърсителите, които са установени, са на прахови частици за определени месеци-юни и юли-и азотни оксиди. Това са минимални превишения, които се изпускат в горните слоеве и добре се разсейват, т.е. те не повлияват върху въздуха, който дишат русенци. Екоинспекторите обясняват още, че тяхната измервателна станция, която е разположена на 2 метра от генераторите, не е отчитала наднормени стойности. И допълват, че емисиите се изхвърлят на 180 метра височина във въздуха и така не могат да бъдат обхванати. От топлофикационното дружество не отричат, че по два от измерваните показатели има превишения и казват, че няма да обжалват санкцията.

Прочети цялата публикация