Fakti.bg | 22.05.2020 11:00:10 | 107

Какви са правата ни при отменено пътуване поради пандемията


Периодът на Извънредното положение, обявено във връзка с COVID-19 пандемията, както и въведената „извънредна епидемична обстановка“ доведоха да множество проблеми в редица сфери на обществения живот и бизнеса. Държавата не помогна особено, като дори обърка гражданите и търговците с многобройни заповеди, закони, изменения на закони, които далеч не винаги бяха логични и последователни.

Безспорно, туристическият бранш е един от най-засегнатите в световен мащаб. Много потребители на туристически услуги се оказаха лишени от възможността да почиват, а туроператори, туристически агенти, хотели и др. са поставени пред опасността да фалират. Какви са правата на потребителите в настоящата ситуация, в случай, че пътуване или екскурзия са се провалили вследствие коронавируса и ограниченията, свързани с него?

На първо място, следва да се отбележи, че туристическото пътуване трябва да се е отменило/станало невъзможно не по вина на самия потребител. В случай, че реализация на пътуването е била възможна, но не е била осъществена поради страх/опасения/повишен риск, то търговецът не може да бъде държан отговорен да връща пари, капаро, да изплаща обезщетения и т.н. На второ място, пътуването(по законовата рамка, действаща към настоящия момент и която може да бъде променена) следва да е било планирано за периода между 13.03.2020г. и 14.06.2020г. Заплатени екскурзии или резервации след тази дата към настоящия момент не могат да бъдат отменяни на някакво специфично основание. Т.е. не могат да бъдат аргументи „използвали сме си отпуската, поради пандемията и няма да можем да пътуваме“, „страхуваме се от втора вълна на вируса“, „ще ни поставят под карантина“ и пр. Действително допускане на подобни основания за разваляне на договори за туристически услуги би довело до още по-голям хаос и да постави туристическия сектор в още по-затруднено положение.

Всъщност единствената законова промяна, която касае българските потребители на туристически услуги, е въведената с чл. 25 на Закона за мерките и действията при извънредното положение и преодоляване на последиците възможност туроператорите да предлагат ваучери за неосъществени пътувания поради пандемията, а в случай, че потребителят откаже, туроператорът е задължен да върне платената сума в срок до една година от датата на отмяна на Извънредното положение. Този едногодишен срок заменя 1-месечния такъв, който действително е твърде кратък и би засегнал още по-сериозно сектора.

В заключение, ако сте заплатили екскурзия чрез туроператор, а тя се е провалила поради COVID-19, бихте могли да получите ваучер за същата или аналогична туристическа услуга от търговеца, която да използвате в по-подходящ момент. В случай, че не сте съгласни на този вариант, следва да отправите искане за възстановяване на платената сума. Задължение на туроператора е да я върне в срок до 12 месеца от края на извънредното положение, т.е. до 13.05.2021 г.

Неприятното е ситуацията е възможността при прекалено много претенции за възстановяване на суми да се стигне до неплатежоспособност на туроператорите, които като цяло не разполагат с дълготрайни материални активи, които да обезпечат задълженията им. Стигне ли се до производства по несъстоятелност, редица потребители ще останат без заплатените екскурзии, а твърде вероятно и без да им бъдат възстановени парите. Стратегията с ваучерите следва да се подкрепи, тъй като все пак не трябва да забравяме, че светът ще продължи да съществува, отново ще се пътува, хората ще имат нужда от почивка и след коронавирус епидемията.

Прочети цялата публикация