Cross.bg | 22.05.2020 13:37:00 | 68

Плащаме глобите на пътя вече и с дебитна карта


 МВР предлага промени в закона, с които глобите да станат неизбежни. Акт за нарушение и наказателното постановление ще бъдат в един документ- фиш за по-бързи и неизбежни санкции. Хартиеният контролен талон отпада и става електронен, съобщи "24 часа". Този нов фиш ще може да се обжалва в 14-дневен срок. Ще се въведе система за насърчаване на добросъвестните платци с регистрирани нарушения и възможност за плащане на 70% от глобата до 14 дни. След изтичане на този срок се предвижда 1 месец, в който санкцията трябва да се заплати в пълен размер. Ако в този период не се събере наложената глоба, тя ще бъде изпращана в НАП за принудително събиране. Предвижда се и връчване на издадените административни санкции да може да става при осъществяване на административно обслужване от МВР - например при изваждане или подновяване на лични документи, регистрация на МПС и др. На интернет портала на МВР ще се създаде и възможност всеки гражданин доброволно да регистрира свой електронен адрес, на който издадените административни санкции да бъдат изпращани. В случай, че нарушителят не може да бъде открит, съобщаването може да стане чрез поставяне на таблото за обявления или в интернет страницата на съответната териториална структура, на която е установено нарушението за срок от минимум 7 дни. След изтичането на този срок фишът се смята за връчен. Досега това не беше възможно

Прочети цялата публикация