stz7.com | 22.05.2020 18:10:09 | 124

Мащабният ремонт на Техническия факултет при ТрУ приключи в срок


Ректорът на Тракийския университет доц. Добри Ярков инспектира финала на строително-ремонтните дейности във Факултет „Техника и технологии“- гр. Ямбол. Въпреки усложнената обстановка, ремонтът приключи в срок. Припомняме, че на 13.02.2020 г. ТрУ сключи договор с Националния доверителен екофонд за подобряване енергийната ефективност на сградите на Факултет „Техника и технологии” – гр. Ямбол чрез извършване на […]

The post Мащабният ремонт на Техническия факултет при ТрУ приключи в срок appeared first on Stz7 Стара Загора.

Прочети цялата публикация