БНР | 23.05.2020 06:15:20 | 55

Безчувственост в Цариград


Априлското въстание е потушено, светът е потресен, общественото мнение възмутено. В такава обстановка започва Цариградската конференция на посланиците на Великите сили в Османската империя, която трябва да реши каква да е съдбата на българските земи, потопени в пожарища и кръв.

Тази конференция поставят в центъра на своята пиеса „Дипломати“ двама забележителни български творци – проф. Надежда Драгова, един от най-ерудираните литературни историци, изследовател на старобългарската култура и на делото на Паисий Хилендарски, и нейният съпруг, поетът и преводач Първан Стефанов. В своя драматургичен текст те сблъскват, от една страна, хладната пресметливост и дори безчувственост на посланиците, а от друга – страстния и отчаян копнеж на българите за свобода; копнеж, прокънтял из цяла Европа и вдигнал в тяхна защита будните съвести на континента. На прагматичните, стигащи на моменти до безсърдечност аргументи на дипломатите, са противопоставени правото и желанието на българския народ да живее достойно, без да го поругават и безчестят.

Една силна, безкомпромисна пиеса, която точно на най-българския празник 24 май ни показва, че независимо от тънките и заплетени сметки на дипломатите, от виртуозните и измамнически ходове на османската власт, зовът за свобода нито може да бъде заглушен, нито може да бъде победен.

Слушайте „Дипломати“ на 24 май, неделя, половин час след полунощ в рубриката „Радиотеатър след полунощ“.

Прочети цялата публикация