Cross.bg | 01.08.2020 05:17:00 | 287

Отворени са офертите за надзор при строителството на последните 88,9 км от АМ „Хемус


Отворени са офертите в обществената поръчка за определяне на изпълнител на строителния надзор при изграждането на последните 88,9 км от АМ „Хемус". Това е отсечката между 222-ри и 310-ти километър - след връзката с пътя Русе - Велико Търново до строящия се в момента участък Белокопитово - Буховци.Прогнозната стойност на обществената поръчка е 21 414 152 лв. без ДДС. Тя е разделена на три обособени позиции:• Обособена позиция №1 е за надзор при строителството на Участък 7 от АМ „Хемус", който е с дължина 43,6 км. Той започва при 222-ри км след пресичането на автомагистралата с път I-5 Русе - Велико Търново и завършва при 265-ти км при пресичането с път II-51 Бяла - Търговище. Индикативната стойност за обособената позиция е 10 490 312 лв. без ДДС.Отворените оферти са на:- ОБЕДИНЕНИЕ „УАЙ-ТИ-АЙСИ", в което участват: „ИПСИЛОН КОНСУЛТ" ЕООД, България ТЕСТ КОНСУЛТИНГ" ООД България и АЙСИ КОНСУЛЕНТЕН ЦИВИЛТЕХНИКЕР ООД, Австрия;- „Хемус Инвест" ДЗЗД, в което са: „ТРАФИК ХОЛДИНГ" ЕООД, „ПЛАН ИНВЕСТ ПЛОВДИВ" ЕООД, „ТРИ ЕС" ЕООД, „ПЪТКОНСУЛТ 2000" ЕООД и „ИНФРА КОНТРОЛ" ЕООД;- ДЗЗД „ПИИ ИНЖЕНЕРИНГС", в което учаастват: „ПЪТИНВЕСТИНЖЕНЕРИНГ" АД и „КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГС" ЕООД

Прочети цялата публикация