frognews.bg Свят | 16.09.2020 08:59:51 | 54

Правителството поема 5 млрд. лв. външен дълг


За първи път от 2016 г. България продаде еврооблигации на международните пазари като по този начин емитира нов външен дълг в размер на 5 млрд. лева. Пласирани са две емисии - 10 и 30-годишни книжа. При 10-годишните книжа доходността е от 0.389 %, а при 30-годишните облигации -1.476 %, което се оценява като изгодни условия.

Прочети цялата публикация