Cross.bg | 17.10.2020 11:40:00 | 74

Ученици правят мобилни приложения за „Европейска седмица на програмирането“


Учениците от цялата страна могат да се включат в работилници за направата на мобилни приложение като част от инициативата „Европейска седмица на програмирането", която се провежда между 10 и 25 октомври във всички европейски страни. В школата могат да се организират събития в най-различни направления, с които да се отбелязва важността на изучаването на програмирането и развитието на творческото мислене в рамките. Освен с направата на мобилни приложения, учениците могат да се включат в работилници, свързани с основи на програмирането, визуално/блоково програмиране, разработване на софтуер, забавни дейности по програмиране, дизайн на игри, разширена реалност, интернет на нещата, 3D печат, повишаване на мотивацията и осведомеността или други дейности свързани с дигиталната компетентност. Всяко училище, което се включи в инициативата, може се регистрира работилниците както събития, които са специално организирани за тази инициатива, така и интересни теми и подходи, реализирани в учебни часове, които са част от задължителната, разширената или допълнителна подготовка, както и часове в извънкласни дейности. Като част от тази инициатива могат да се канят бивши ученици или родители, които да проведат беседа, демонстрация или семинар по горните теми, с цел да се засили мотивацията на учениците да изучават компютърни науки

Прочети цялата публикация