Cross.bg | 17.10.2020 12:38:00 | 85

Младежкото обединение в БСП избра новото си ръководство


Днес на редовно заседание на Националния съвет на Младежкото обединение в БСП, председателят Николай Бериевски предложи състав на новото Оперативно бюро на Обединението. Новото ръководство на Бериевски се състои от 19 души, които бяха избрани единодушно от членовете на Националния съвет. Ето и съставът:1. Николай Пламенов Бериевски, Председател на НС на МО в БСП2. Атанас Владимиров Атанасов, Зам.-председател „Организационни въпроси"3. Ваня Георгиева Маникатева, Зам.-председател „Медии"4. Иван Петров Мандински, Зам.-председател „Иновации и технологии"5. Мина Антонова Кутева, Зам.-председател „Обучения, НПО и партньорства"6. Павел Софрониев Пешов, Зам.-председател „Политики за младежта и спорта"7. Петко Емилов Димитров, Зам.-председател „Местна власт"8. Трифон Руенов Панчев, Зам.-председател „Правосъдие"9. Никола Антонов Митов, Секретар на Оперативното бюро10. Габриел Георгиев Вълков, Секретар „Международна дейност"11. Цветелина Маринова Пенкова, Секретар „Европейски въпроси"12. Габриела Деянова Шилкова -Член13. Габриела Серафимова Златанчева - Член14. Георги Георгиев Ангелов - Член15. Ивомира Василева Георгиева - Член16. Мартин Мариов Жлябинков - Член17. Мирела Цветанова Кичукова - Член18. Олег Александров Кабакчиев - Член19

Прочети цялата публикация