БНР | 17.10.2020 14:49:51 | 88

"Амалипе" и ВТУ с общ проект за обучаване на педагози и медиатори


Центърът за етническа толерантност „Амалипе“ във Велико Търново в партньорство с Великотърновския университет започват работа по проект за обучение на педагози и образователни медиатори в 17 училища за работа в мултикултурна среда.

Проектът е насочен към училищата, където преобладават учениците, чийто майчин език не е българският. В продължение на три години 510 учители и 20 образователни медиатори от страната ще бъдат обучавани от великотърновските университетски преподаватели и експертите на "Амалипе" за прилагане на интеркултурно образование с цел преодоляване отпадането на учениците, за формиране на толерантност сред всички ученици, както и запазване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства.

Целта е активиране на учениците и ангажиране на родителите в образованието на децата. Проектът се финансира с близо 450 хиляди лева от програмата „Наука и образование за интелигентен растеж“. 


Прочети цялата публикация