Cross.bg | 20.10.2020 11:45:00 | 102

БСП е против смяната на наименованието на празника 24 май


ИБ на БСП се противопоставя категорично на опитите за промяна на наименованието „Празник на българската просвета и култура и на славянската писменост" ДЕКЛАРАЦИЯНАИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТНА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯПРОТИВ ПРОМЕНИТЕ В НАИМЕНОВАНИЕТОНА ПРАЗНИКА 24 МАЙ ИБ на НС на БСП се противопоставя категорично на предложените от депутати на ПГ „Обединени патриоти" и подкрепени на първо четене в Народното събрание от ПП ГЕРБ промени в Кодекса на труда, касаещи изменение на националния празник 24 май от „Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост" в „Ден на българската писменост, просвета и култура". Подобни промени имат важен национален характер и широк международен отзвук, затова трябва да бъдат предмет на обществено обсъждане, в което да вземат участие водещи учени от областта на медиевистиката и българистиката. Към Българска академия на науките съществуват сериозни звена, специализирани в разработването на тази широкообхватна и специфична научна проблематика. Нещо повече, в стремежите да бъде премахнато определението „славянска" в предложеното наименование на празника съзираме недалновидност и некомпетентност. Това намираме като опит да се отнеме общославянската и общоевропейска значимост на Кирило-Методиевото дело, спасено и получаващо своето благотворно развитие по българските земи

Прочети цялата публикация