БНР | 13.01.2021 21:44:19 | 77

Компенсаторни плащания заради разширен обхват на "Натура 2000" и директивата за водите


Широколентов интернет ще може да бъде изграден в селските райони, след като на днешното правителствено заседание бяха осигурени 42 милиона евро.

Средства от 1 март ще получат и  стопаните, които попадат в новия разширен обхват на "Натура 2000" и Рамковата директива за водите, обяви земеделският министър Десислава Танева:

„Компенсаторни плащания за земеделски стопани, чиито земи попадат в територии на „Натура“ или на Рамковата директива по водите и съгласно нови заповеди, които министърът на околната среда и водите издаде, се разширява този обхват“.

Допълнително финансиране от преразпределените средства се осигурява и за ремонт на храмове на вероизповеданията. Пари ще получат всички  кандидатствали по мярка 7.6 в последния обявен прием. 

Прочети цялата публикация