frognews.bg Спорт | 23.02.2021 10:30:22 | 36

На карта е обучението на 10 000 деца, информират езикови центрове


”Липсата на присъствена форма на обучение в езиковите учебни центрове ще доведе неизбежно до лоши резултати на международните изпити за сертификати и ще постави на карта планираното с години висше образование на хиляди български деца”.

Прочети цялата публикация