БНР | 26.09.2021 13:22:12 | 49

В 20 центъра на НСИ можем да се преброим електронно


В 20 центъра експерти на Националния статистически институт ще помагат на хората в преброяването. Всеки, който иска да се преброи електронно, но няма възможност да го направи сам вкъщи, може да посети такъв център. 

Там може да се попълни и анкетна карта на хартиен носител, без да се чака преброител да посети дома ви.

Адресите на центровете и работното им време може да откриете на  страницата на Статистическия институт.

Прочети цялата публикация