Capital.bg Политика | 09.12.2021 13:26:00 | 67

Съд сезира прокуратурата за узурпация на власт от главния съдебен инспектор ТочковаГлавният инспектор към Инспектората на Висшия съдебен съвет (ИВСС) Теодора Точкова заема незаконно тази длъжност вече година и половина, което не просто прави актовете ѝ незаконни, но и сочи към престъпление против управлението. Това по същество приема съдията от Софийския районен съд Мирослав Петров в решение от 8 декември, с което отменя акт, издаден от Точкова, с мотив, че тя вече не може да упражнява властта на главен инспектор на ИВСС. Съдията сочи, че ще сезира прокуратурата за незаконно у...

Прочети цялата публикация