Cross.bg | 22.03.2023 11:46:01 | 72

Зам.-министър Павлова представи в Брюксел действията по изпълнението на препоръките на ЕК


Заместник-министърът на правосъдието Мария Павлова участва в заседание на Съвет „Общи въпроси", на което се проведе годишният диалог за върховенството на правото в ЕС. Такъв дебат се провежда ежегодно. В рамките му се обсъждат годишните доклади за върховенството на правото и главите в него на държавите членки, разделени в групи по пет, по азбучен ред. Тази година беше дискутиран третият доклад на ЕК за всички държави членки, публикуван на 13 юли 2022 г. В него за първи път Европейската комисия отправи препоръки за действия към всяка от държавите членки. Обсъдени бяха главите от документа за Словакия, Финландия, Белгия, България и Чешката република. В представянето си Мария Павлова информира за действията, предприети от институциите в България за изпълнение на препоръките на Комисията. Като добра практика беше посочен Националният координационен механизъм за върховенство на правото и Съветът към него. Той се председателства съвместно от министъра на правосъдието и представляващия Висшия съдебен съвет и има за цел да разработва, прилага и координира националната политика в областта на върховенството на правото. Възможността за участие в този процес на гражданското общество и професионалните организации на магистратите, адвокатите и журналистите е гарантирана в рамките на нарочен Граждански съвет

Прочети цялата публикация