Cross.bg | 06.06.2023 09:45:00 | 81

С три месеца се удължава забраната за внос на пшеница, царевица, рапица и слънчоглед на територията на България


Регламентът на Европейската комисия е публикуван на 5 юни в Официалния вестник на ЕС Срокът на забрана за внос на пшеница, царевица, рапица и слънчоглед на територията на България, Унгария, Полша, Румъния и Словакия се удължава с 3 месеца до 15 септември 2023 г. Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1100 на Комисията е публикуван на 5 юни 2023 г. в Официалния вестник на ЕС. Отпада дерогацията, която съществуваше досега за договори, сключени преди влизането в сила на Регламента за изпълнение. Оценката на Комисията е показала, че все още са налице съществени логистични затруднения и ограничен капацитет за складиране, като инфраструктурата на петте държави членки продължава да бъде недостатъчна за справяне с нарастването на трафика.

Прочети цялата публикация