Fakti.bg | 02.07.2023 16:32:59 | 121

Тайван дари интелигентна система за управление на осветлението на спортен комплекс Бонсист


На 29.06.2023 тържествено бе представена новата облачно базирана система за енергийна ефективност и смарт осветление на студентски спортен комплекс „Бонсист”, който се ползва и управлява от три университета – Университет за национално и световно стопанство, Технически университет - София и Лесотехническия университет - София.

Придобивката е на стойност от 120 000 долара, като финансирането е дарение от Тайванската асоциация за информация за околната среда (TEIA) - неправитилствена организация с идеална цел, чиято мисия е да работи за свят, в който хората да живеят в хармония с природата, опазвайки околната среда.

Договорът за проекта е подписан онлайн oще на 18.05.2023 г. от ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и председателя на TEIA д-р Чиен-Чих Чен, а на самото откриване и официално скрепен с подписите на проф. Димитров и посланика на Тайван в Гърция г-н Шърман Куо.

„Инсталирането на системата за интелигентно осветление и енергийна ефективност в Спортен комплекс „Бонсист” се подготвя вече две години с подкрепата на Министерството на икономиката и Министерството на електронното управление на България и с огромното съдействие на проф. д-р Димитър Велев, координатор на проекта и основно свързващо звено между УНСС и TEIA. Университетът е предприел редица мерки за енергийна ефективност, редуциране на вредните емисии и оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, така че ние високо оценяваме щедрото дарение и благодарим на фондация TEIA” – каза проф. Димитров.

„За мен е голямо удоволствие да посетя отново вашата красива страна. Въпреки предизвикателствата през последните години - опустошителната пандемия, предизвикана от Covid-19, войната в Украйна и голямата инфлация в Европа и света, със съвместните усилия на УНСС и TEIA облачно базираната IoT (Интернет на нещата ) системата за смарт осветление и енергоспестяване успешно бе инсталирана в кампуса. Вярвам, че системата, освен намаляване на разходите, ще осигури и една стабилна основа за дигиталната трансформация на университета, както и ще помогне за споделяне на опита и технологии между България и Тайван. През последните четири годдини обменът в двустранната търговия между България и Тайван е нарастнал два пъти, като България с нейното географско положение, висококачествени селскостопански продукти и отлично подготвени кадри в IT сектора, от една страна, и Тайван, със своята силна икономика, водещата в света полупроводникова индустрия и конкурентана образователна система дават множество възможности за по-нататъшно укрепване на сътрудничеството и връзките в множество области.” – каза Посланик Куо, като не пропусна да благодари на екипите на УНСС и TEIA, довели проекта до успешния му край.

Госпожа Синтия Шоу, мениджър на международните проекти на TEIA, изрази удовлетворението си от направеното и посочи, че това е крачка към едно бъдещо ползотворно сътрудничество, нещо, което бе подкрепено и от проф. д. ик. н Кирил Стойчев, помощник-ректор на УНСС, който повдигна завесата и каза, че вече има активни разговори с TEIA за разширяване на обхвата на системата в един следващ етап, който да обхване и отоплението, вентилацията и климатизацията на комплекса.

Сред официалните гости бяха и Ректорът на Лесотехническия университет чл.-кор. проф. д. н. Иван Илиев, генерал-майор Груди Ангелов, началник на Военна академия „Г. С. Раковски”, г-н Шен Цай, директор на Тайванския съвет за международна търговия и развитие (TAITRA) в България, г-н Аарон Хсу, Първи секретар на представителството на Тайван в Гърция, г-жа Ива Михайлова от Малтийския орден, г-н Даниел Парушев председател на Националното представителство на студентските съвети (НПСС), заместник ректори, членове на академическите съвети на университетите, председателя и членове на студентския съвет на УНСС, преподаватели и служители .

На проведените демонстрации на системата всички присъстващи можеха да тестват собственоръчно нейните функционалности: да включват и изключват осветлението, да се запознаят с възможността за димиране на лед панелите, да научат за автоматичните режими, базирани на осветеност на околната среда или предварително настроени и зададени за изпълнение графици, да видят визуализации на статистики за употребата на енергията, съхранявани в облака, и да се убедят във възможностите на технологиите и ролята им не само в пестенето, а и в по-рационалното управление на енергията като път към една по-здрава планета в дигиталното бъдеще.

Прочети цялата публикация