БНР | 26.03.2020 09:43:50 | 51

Дистанционен кандидат-студентски изпит организира Техническият университет


Техническият университет реагира адекватно на предизвикателствата и осигурява съвременно решение на желаещите да покажат своите знания и да станат студенти. В събота (28 март) ще се проведе за първи път отдалечен кандидат-студентски изпит по математика.

„Знаете че „инженер“ е френска дума, която означава „човек, който твори“. Наистина инженерите са хора, които творят, създават нови неща и претворяват мечтите ни в реалност. От сърце Ви желая да се присъедините към техническия елит на обществото, притежаващ това звание“, казва в обръщение ректорът на ТУ-София проф. инж. Иван Кралов.

Това е изцяло онлайн изпит и условията за провеждането му могат да се видят на интернет страницата на университета. Важно е да се знае, че допуснатите до изпита трябва да имат отдалечен достъп чрез непрекъсната интернет връзка до компютърна конфигурация с налични и работещи, видео-камера и микрофон. Преди това кандидат-студентите трябва да са дали съгласие за приемане на условията за провеждане на изпита.

Обявяването на резултатите с точките ще се извърши автоматично след приключване на изпитния процес.

„В сегашната епидемична ситуация отдалеченият конкурсен изпит е най-добрият вариант за всички. Опирайки се на традициите и световния опит, нашият университет Ви предлага този съвременен начин за реализация на Вашите мечти. Пожелавам Ви здраве, дръзновение и успех!“, се казва още в посланието на ректора на ТУ - София.

Прочети цялата публикация