frognews.bg Спорт | 23.05.2020 18:17:01 | 57

Никола Бояджиев: Орденът с имената им е още един поклон пред делото на Светите братя


През 1909 г. любовта и признанието към делото на Светите братя Кирил и Методий намира отражение в учредяването на най-висшия орден на независимото Царство България, носещ тяхното име. Идеята за създаването на ордена, зародила се през 1888 г., очаква повече от 20 години момента за нейната реализация.

Прочети цялата публикация