Nellyo.wordpress.com | 09.02.2024 10:14:06 | 65

ЕС: Проект на насоки за VLOP/VLOSE за защита на демократичния изборен процес


Публикувано е съобщение за консултация с едномесечен срок – от 8 февруари до 7 март 2024 – за Насоки съгласно член 35 DSA, които  да представят на много големите онлайн платформи и търсачки най-добри практики и възможни мерки за смекчаване на системните рискове на техните платформи, които могат да застрашат демократичните изборни процеси. Към съобщението е […]

Прочети цялата публикация